verzekeringen

De camper zijn WA Casco verzekerd met een eigen risico van € 950,00. Dit bedrag is gelijk aan de borgsom.

Om te voorkomen dat bij schade de huurder een deel van de borgsom of de gehele borgsom moet afdragen biedt

Allianz sinds 2016 de mogelijkheid om het eigen risico te verzekeren.

Ook kunt u een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering afsluiten.

Allianz

 

EIGEN RISICO VERZEKERING

ANNULERINGSVERZEKERING

Reisverzekering